Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia zostało założone w 1915 roku we Włoszech przez Świętego Księdza Alojzego Orione, który wcześniej (w 1893 roku) założył też Zgromadzenie Synów Boskiej Opatrzności (Księży Orionistów). W roku 1927 w istniejącym już Zgromadzeniu Sióstr Orionistek Św. Alojzy Orione dał też początek kontemplacyjnej gałęzi Zgromadzenia pod nazwą Siostry Sakramentki Niewidome. Do Polski formalnie Zgromadzenie zostało przeszczepione w 1932 roku, chociaż kandydatki do Zgromadzenia w Polsce były przyjmowane już od roku 1924.Obecnie Zgromadzenie Sióstr Orionistek pracuje w kilkunastu krajach prowadząc działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą i misyjną. Placówki misyjne naszego Zgromadzenia znajdują się na terenie Ameryki Łacińskiej, w Afryce oraz we Włoszech. Prowadzimy także działalność ewangelizacyjno-charytatywną na Wschodzie: w Rosji, na Ukrainie i Białorusi.


Naszym hasłem są słowa św. Pawła "Odnowić wszystko w Chrystusie! - Instaurare omnia in Christo!". Polska Prowincja Zgromadzenia składa się z 23 wspólnot. Pracujemy w domach pomocy społecznej, w ośrodkach wychowawczych, w hospicjum, w domu samotnej matki, na misjach, katechizujemy, służymy ludziom chorym i samotnym w ich domach rodzinnych. Dom Polskiej Prowincji Zgromadzenia znajduje się w Zalesiu Górnym k/ Warszawy przy ul. Pięknej 44/46, a Dom Generalny w Rzymie.Dążenie do świętości realizujemy zgodnie z tym, do czego wzywają nas Konstytucje naszego Zgromadzenia: "Szczególnym i specjalnym celem Zgromadzenia jest pełnienie miłosierdzia względem bliźnich przede wszystkim przez poświęcenie życia, aby doprowadzić do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Jego Namiestnika "słodkiego Chrystusa na ziemi", Biskupa Rzymskiego i Kościoła świętego, dzieci ludu i ubogich najbardziej oddalonych od Boga oraz najbardziej opuszczonych, przez nauczanie doktryny chrześcijańskiej i praktykę dzieł ewangelicznego miłosierdzia" (Art. 3). Nasze Zgromadzenie jest dla najbiedniejszych, w których widzi i służy samemu Jezusowi oraz opiera się na fundamencie pokory. Naszą pierwszą regułą życia niech będzie zachowanie z wielką pokorą i przesłodką, płomienną miłością Bożą świętej Ewangelii" (Art. 8).Kształtować się na wzór Chrystusa Ukrzyżowanego, aby żyć wyłącznie Chrystusem - "miłować się wzajemnie jak Chrystus nas umiłował wiedząc, że naszą dewizą jest pokora i miłość. Przez miłość do Boga osiągniemy bezgraniczną miłość względem bliźniego, szczególnie zaś względem najmniejszych i najbardziej opuszczonych naszych braci dając świadectwo wszystkim, jednocześnie przybliżymy im nieskończone miłosierdzie Ojca Niebieskiego i Jego pełną miłości Opatrzność" (Art. 13). Aby możliwie najwierniej żyć charyzmatem Założyciela Siostry Orionistki składamy oprócz ślubu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dodatkowo jeszcze ŚLUB MIŁOŚCI, przez który zobowiązujemy się osobiście i wspólnotowo do świadczenia miłości przez poświęcenie życia dla doprowadzenia do poznania i umiłowania Chrystusa, Papieża i Kościoła, szczególnie ludzi chorych, ubogich i opuszczonych. Czynimy to przez praktykę ewangelicznych uczynków miłości i miłosierdzia co do ciała i co do duszy zgodnie z potrzebami Kościoła, czasu i okoliczności. Czynimy to również przez nauczanie prawd wiary i modlitwę.

Adres Domu Generalnego:

Piccole Suore Misionaire della Carita` Casa Genarale

Via Monte Acero,

5 00141 Roma - Italia

Adres Domu Prowincjalnego:

Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia (Orionistki)

ul. Piekna 44/46

05-540  Zalesie Górne (segretaria)

Dzisiaj jest

środa,
01 kwietnia 2020

(92. dzień roku)

Wakacje z Trampoliną

Święta

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Sonda

Czy uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii?

Tak

Nie

Nieregularnie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4918451