Droga Neokatechumenalna, tak jak wiele innych rzeczywistości w Kościele jest owocem Soboru Watykańskiego II. Narodziła się z powiewu Ducha św. w Hiszpanii w Madrycie (1964r.), by poprzez Rzym (1968r.) rozprzestrzenić się na cały świat.

W Polsce pierwsze wspólnoty Neokatechumenalna powstały w 1975r. w Lublinie i w Łodzi. W Zduńskiej Woli Neokatechumenat jest w Parafii Księży Orionistów od 1993r. Od tego czasu wielokrotnie głoszone były katechezy i powstawały nowe wspólnoty. Aktualnie w naszej Parafii rzeczywistość ta liczy 120 braci w czterech wspólnotach.

Oddajmy teraz głos Papieżom, którzy wielokrotnie wypowiadali się na temat Drogi Neokatechumenalnej.

Paweł VI – audiencja 8 maja 1974r.:

„Oto pierwsze owoce Soboru. Jakąż radość i jaką nadzieję daje nam wasza obecność i wasza działalność!... Przeżywanie i rozwijanie tego przebudzenia jest tym, co nazywacie pewną formą >pochrzcielną

Paweł VI – audiencja ogólna 12 stycznia 1977r.:

„Tylu ludzi zwraca się ku wspólnotom neokatechumenalnym, bo widzą, że tam jest szczerość, prawda, jest coś żywego, autentycznego, że tam jest Chrystus, który żyje w świecie. Niech to się dokonuje z naszym apostolskim błogosławieństwem.”

Jan Paweł II – w parafii św. Tarsycjusza 3 marca 1985r.:

„Patrzę na was z wielkim zadowoleniem i myślę, że jesteście tak bardzo konieczni w dzisiejszym Kościele, w dzisiejszym świecie.”

 Jan Paweł II – w parafii św. Marii Goretti 31 stycznia 1988r.:

„W ten sposób widzę początek neokatechumenatu, jego drogi; ktoś – nie wiem czy Kiko lub inni – postawił sobie pytanie:

Skąd Kościół pierwotny czerpał siłę?, a skąd bierze się słabość o wiele liczniejszego Kościoła dzisiejszego?

I sądzę, że znalazł odpowiedź w neokatechumenacie, w tej drodze”

i dalej:

„Życzę wam zatem, abyście nadal byli zawsze wymagający na waszej drodze, a nade wszystko życzę wam, abyście nadal wydawali te wszystkie owoce, ponieważ u was, w waszych wspólnotach widać naprawdę, jak z chrztu wyrastają wszystkie owoce Ducha św., wszystkie charyzmaty Ducha św., wszystkie powołania, cała autentyczność chrześcijańskiego życia w małżeństwie, w kapłaństwie, w różnych zawodach, w świecie, w świecie wreszcie.”

Jan Paweł II – listu do biskupa Paula Josefa Cordesa – wiceprzewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich

Watykan 30 sierpnia 1990r.:

„Także i ja, w wielu spotkaniach, które miałem jako Biskup Rzymu w parafiach rzymskich ze Wspólnotami Neokatechumenalnymi i ich Pasterzami oraz w moich podróżach apostolskich do wielu krajów, mogłem stwierdzić obfite owoce osobistego nawrócenia i płodny zapał misyjny. Wspólnoty te ukazują w parafiach znak Kościoła misyjnego i >>starają się otworzyć drogę do ewangelizacji tych, co prawie porzucili życie chrześcijańskie, ofiarowując im itinerarium typu katechumenalnego, które przebiega te wszystkie etapy, jakie w Kościele pierwotnym przechodzili katechumeni, zanim otrzymali sakrament chrztu; przybliża ich ponownie do Kościoła i do Chrystusa<

 

i dalej:

„…uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważne dla współczesnego społeczeństwa i dla naszych czasów.”

Benedykt XVI – audiencja 12 stycznia 2006r.:

„Wasza działanie apostolskie dąży do umiejscowienia się w sercu Kościoła, w całkowitej zgodności z Jego dyrektywami i w jedności z Kościołami partykularnymi, w których będziecie działać, doceniając w pełni bogactwo charyzmatów, jakie Bóg wzbudził przez inicjatorów Drogi.” 

Droga Neokatechumenalna ma swój Statut, którego zatwierdzenie definitywne przez Stolicę Apostolską nastąpiło 11 maja 2008 roku w Uroczystość Zesłania Ducha św.

Aby być we wspólnocie neokatechumenalnej potrzebne jest pewne przygotowanie, które realizuje się poprzez wysłuchanie katechez Zwiastowania głoszonych co pewien czas.

 

Dzisiaj jest

środa,
01 kwietnia 2020

(92. dzień roku)

Wakacje z Trampoliną

Święta

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Sonda

Czy uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii?

Tak

Nie

Nieregularnie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4918395