Ks. dr Krzysztof Miś

pochodzi z diecezji tarnowskiej. Urodzony 28 sierpnia 1960 r., w Niecieczy. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1979 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1986 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Zduńskiej Woli, Włocławku i Warszawie. Pełnił urząd proboszcza i przełożonego Wspólnoty Zakonnej w Wołominie i Malborku. Przez dwie kadencje był Radcą i Sekretarzem Prowincjalnym. W roku 2000 obronił doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł rozprawy brzmiał: "Rola religijności w przezwyciężaniu życiowych trudności u osób przewlekle chorych w Domach Pomocy Społecznej". Za pracę w Malborku i remont zabytkowego kościoła odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Od 2009 roku jest proboszczem i przełożonym wspólnoty zakonnej w Zduńskiej Woli. Od 29 VI 2015 roku pełni również posługę Wikariusza Prowincjalnego.

 Ks. mgr Mariusz Chmielewski

pochodzi z diecezji włocławskiej. Urodzony 30 kwietnia 1970 r., we Włocławku. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1989 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 2000 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach. Od 2011 roku ponownie w Zduńskiej Woli jako odpowiedzialny za Centrum Rekolekcyjne Księdza Orione.

Ks. dr  Marek Chrzanowski

pochodzi z diecezji łowickiej. Urodzony 20 czerwca 1962 r., w Rawie Mazowieckiej. Z domu rodzinnego przepełnionego miłością, wyniósł umiejętność słuchania drugiego człowieka, wrażliwość i miłość. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1981 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł doktora.  Przez wiele lat był ojcem duchownym i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zdunskiej Woli. Pełnił również funkcję wiceprowincjała oraz dyrektora Domu Misyjnego. Wydał siedem tomików wierszy i opowiadania. Wspaniały rekolecjonista, poeta o sercu przepełnionym wrażliwością na Boga, świat i człowieka. Obecnie pracuje w Centrum Rekolekcyjnym Księdza Orione i jest odpowiedzialny za Instytut Życia Konsekrowanego dla dziewcząt i kobiet.

 

Ks. mgr Adam Gołębiak

pochodzi z diecezji włocławskiej. Urodzony 19 września 1977 roku w Zduńskiej Woli.  Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1999 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował w Malborku w parafii św. Jana Chrzciciela i w Warszawie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Barskiej i w Aninie. W 2014 ukończył studia na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, od 2015 roku w trakcie szkolenia z pscychoterapii w nurcie integratywnym.   Od czerwca 2015  roku jest Radcą Prwoincjalnym.  1 października 2016 roku został mianowany Mistrzem Postulatu w Zduńskiej Woli.

Ks. mgr/lic Piotr Jasek

pochodzi z diecezji bielsko-żywieckiej. Urodzony 18 czerwca 1969 roku w Żywcu.  Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1987 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1995 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował w Kaliszu, Warszawie i Włocławku. Przez dwie kadencje pełnił obowiązki wikariusza prowincjalnego. Od sierpnia 2016 roku jest wikariuszem w prafii.

Ks. mgr Michał Kamiński

pochodzi z diecezji siedleckiej. Urodzony 11 listopada 1980 w Siedlcach. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 2001 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 2009 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował  jako wikariusz we Włocławku i Malborku. Od 2014 roku w naszej wspólnocie zakonnej.

Ks. Andrzej MIKOS

pochodzi z diecezji tarnowskiej. Urodzony 5 października 1945 r., w Mesznej Opackiej koło Tuchowa. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1975 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1984 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach Zgromadzenia. Od 2015 roku ponownie w Zduńskiej Woli.

Ks. mgr Jan Ochoński

pochodzi z diecezji krakowskiej. Urodzony 25 sierpnia 1934 r., w Biskupicach. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1947 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1968 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach Zgromadzenia w kraju i za granicą między innymi w USA.

Dzisiaj jest

sobota,
19 sierpnia 2017

(231. dzień roku)

Ministranci w Wisełce

Święta

Sobota, XIX Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Sonda

Czy uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii?

Tak

Nie

Nieregularnie


Licznik

Liczba wyświetleń:
3439643