Sakrament Chrztu św. udzielany jest w II i IV  niedzielę miesiąca o godz. 12.30. ( w lipcu i sierpniu o godz. 11.00).

Zgłoszenia do Chrztu dziecka przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przynoszą ze sobą akt urodzenia dziecka z USC i zaświadczenia rodziców chrzestnych, gdy są spoza parafii.

Chorych w domach odwiedzamy w każdy pierwszy piątek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) od godz. 9.00.

Zgłoszenia nowych chorych w kancelarii parafialnej. W sytuacjach nagłych codziennie, na każde wezwanie.

Z Sakrament Pokutu w naszym kościele można skorzystać w niedziele i w dni powszednie podczas każdej Mszy świętej.

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do Kancelarii w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Wymagane są następujące dokumenty: aktualne świadectwo chrztu św., świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły średniej, zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego, dowody osobiste i w odpowiednim terminie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące). Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Również narzeczeni starający się o tzw. "licencję" - czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3-mce przed planowanym terminem ślubu.

 

 

 

Poradnictwo rodzinne:

 

 

 Renata Pluskota tel. 607 845 136 

 Ewa Salamon tel. 667 639 149

Z parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli pochodzą:

 

Ks. Alojzy Makówka FDP

Ks. Mirosław Żłobiński FDP

Śp .Ks. Edward Sobieraj FDP

Ks. Władysław Kubiak FDP

Ks. Lucjan Naskręt, pracuje w Austrii

Ks. Grzegorz Szmyt FDP

Ks. Paweł Szymański FDP

Ks. Adam Gołębiak FDP 

Ks. Marcin Chrzęszczyk FDP

Dzisiaj jest

środa,
01 kwietnia 2020

(92. dzień roku)

Wakacje z Trampoliną

Święta

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Sonda

Czy uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii?

Tak

Nie

Nieregularnie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4918398